“Coachen,trainen, systemisch interveniëren of managen: ze hebben wat mij betreft allemaal te maken met het in beweging zetten van mensen in organisaties.

Als coach, trainer, adviseur of manager help ik graag mensen op weg tijdens hun zoektocht. Doelstelling daarbij is altijd dat mensen zelf zien welke kant ze op moeten c.q. willen. Doorzetten is daarna vanzelfsprekend.

Het gaat er dus altijd om, om door twee “Z-Z” heen te gaan. Door de combinatie van die twee werkwoorden is de bedrijfsnaam “DoorZet” ontstaan.

(Door-)Zoeken en zelf te (door-)Zien levert door-Zetten op!”

Over mij