Coaching:

Zelf heb ik niets met voetbal. Toch gebruik ik graag de metafoor als coach van een voetbalelftal.

Een coach loopt langs de lijn. Kijkt mee op welke manieren een speler in het veld effectief is maar ook wanneer er minder of geen effect is. Een coach helpt de speler om te ZOEKEN waarom zijn/haar spel minder effectief is. Een coach daagt spelers uit om het eens op een andere manier te proberen.

Soms is daar het ontwikkelen van competenties voor nodig in een één op één trainingssituatie. Maar veelal betekent het ook zoeken welke overtuiging iemand parten speelt. Want iemand speelt immers zoals hij/zij speelt, vanuit de overtuiging dat het de beste manier is. Dit is echter lang niet altijd effectief.  Als de speler INZIET dat het op een andere manier effectiever is, komt de beweging vanzelf. Immers, iedereen wil graag effectief zijn, meespelen in het veld, gezien worden…..scoren! Kortom: DoorZetten!

Als coach en trainer ken ik een scala aan methodieken en spelvormen om mensen op weg te helpen met ZOEKEN en ZIEN. Ook systemische interventies zoals tafelopstellingen worden daarbij benut.

Management

Als manager sta ik bekend als transparant, eerlijk, duidelijk, aanjager, scherp maar wel rekening houdende met de ‘menselijke maat’.
Als manager krijg ik graag veranderopdrachten mee. Mijn competenties als coach, trainer en adviseur neem ik daarin ook mee.

 

Systemische Interventies

In 2010 heb ik de opleiding ‘Systemisch Interveniëren en Organisatie-opstellingen’ afgerond bij Pragmavision (www.pragmavision.nl).

In mijn adviespraktijk maak ik bij voorkeur gebruik van een systemische benadering. Een opdrachtgever vraagt altijd advies om zodoende een probleem of vraagstuk op te lossen.

Regelmatig komt het voor dat dit probleem zich al eerder heeft voorgedaan. Ik onderzoek dan welke patronen ten grondslag liggen aan deze herhaling. Dit onderzoek vindt plaats op de drie zogenaamde systemische gebieden:

Verbinding

Wat is bekend vanuit de historie? Is de oorsprong nog in beeld? Welke verbindingen zijn er in en buiten het systeem? Welke ontbreken? Wie en/of wat hoort erbij? Wat is buiten beeld geraakt? Wat zie je als je uitzoomt?

Ordening

Klopt de rangorde in het team? Zit iedereen op de goede plek? Wordt iedereen gezien op de goede plek? Neemt iedereen de plek in die vrij is? Is er sprake van “besmette plekken”?

Balans

Zijn relaties in balans? Wie moet meer geven dan dat zij/hij krijgt zowel in positieve als negatieve zin.?

Een onderzoek of intake vindt afhankelijk van de vraag individueel of met een team van mensen plaats. Binnen DoorZet hanteer ik methodieken die de opdrachtgever helpen zoeken en zelf te zien wat nodig is om Door te Zetten.

Indien gewenst en dit binnen een opdracht past kan er ook een organisatieopstelling worden georganiseerd. Om op die naar het systeem te kijken en te zien wat er is en welke interventies nodig zijn om weer rust in het systeem te brengen.

 

Training & Ontwikkeling

Als trainer ben ik breed inzetbaar. De vraag van de opdrachtgever is leidend. Puttend uit een groot scala aan methodieken, interventies, creatieve werkvormen wordt een training opgebouwd, gericht om het gewenste resultaat te halen.

Voorbeelden van trainingen die door mij zijn verzorgd:

  • Effectief adviseren (voor professionals die adviseren als tweede beroep hebben);
  • Communicatie in samenwerking
  • Uitkomen met je tijd en prioritijd stellen;
  • Feedback vragen en complimenten geven in balans;
  • Gatekeepertrainingen voor 113 zelfmoordpreventie;
  • Contact maken met (mogelijk) suïcidale personen (i.o.v. Pragmavision, voor medewerkers van NS).
  • Leidinggeven aan jezelf (zelforganisatie)
  • Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap m.b.v. de piramide van Bateson/Dilts
  • Weten waar je uit wilt komen

Grotere opdrachten worden in co creatie met collega’s uit het netwerk uitgevoerd.

Zie daarvoor bij NETWERK