Wout van Veen (WVV) staat voor

 

WAARDE TOEVOEGEN

 

Door:

 • Sparringpartner te zijn
 • Systemisch naar organisaties, mensen en systemen te kijken
 • Onafhankelijk te zijn en waardevrij, zonder oordeel te doen wat nodig is
 • Processen zorgvuldig te sturen en af te maken
 • Plezier te genereren, zodat mensen gelukkig en met energie naar hun werk gaan
 • Mensen op een andere manier naar hetzelfde te laten kijken

 

 

VERTROUWEN

 

Door:

 • Mensen die samenwerken bewust te maken van de snelheid van vertrouwen
 • Vragen te stellen, te spiegelen, confronteren
 • Te zeggen wat je doet en doen wat je zegt
 • Mensen te faciliteren waarbij vertrouwen is zoekgeraakt
 • Ontwikkelen zelfsturing en organiseren met minder regels (en wantrouwen)
 • Mensen te begeleiden, c.q. helpen keuzes te maken waardoor ze dichter bij hun eigen bedoeling c.q. bestemming komen.

 

 

VERBINDEN

 

Door:

 • Mensen bij elkaar te brengen die het vertrouwen in elkaar –gedeeltelijk- zijn verloren.
 • Organisatie of maatschappelijke thema’s te verbinden aan de mensen die er werken.
 • Strategische thema’s te verbinden aan tactische of operationele uitvoering
 • Het aanmoedigen van het maken van keuzes, waardoor mensen weer in verbinding komen met zichzelf